Sign in
logo
Shenzhen Qxt Electronic Co., Ltd.
{0} năm
Guangdong, China
Sản Phẩm chính: Moudle, mạch tích hợp, chất bán dẫn, kết nối, bộ phận bay không người lái